Contacting the Self Help Resource Center by Phone. Provides a list of individuals and organizations that offer assistance to high conflict parents. 번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. You may also call us for general information. The Stanley Mosk Courthouse belongs to the Central Judicial District of Los Angeles. Click on your county to find your court's family law facilitator information. General Parking:    Parking is available for a fee at various parking lots surrounding the courthouse. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. This is the self-help section for Child Support. You will need to bring your case number and a pen. Self Help Resource Centers are available at Los Angeles Superior Court locations. Filing fee information for Civil Limited, Civil Unlimited, Family Law, Small Claims and Probate cases. The office of the Family Law Facilitator assists self-represented parties with child support, spousal support and health insurance issues. Los Angeles County Child Support Services Department, Provides information on child support services available in Los Angeles County, California Department of Child Support Services Paternity Opportunity Program (POP), Provides information on establishing parentage by an administrative process. Self-Help Special Announcement Posted Thursday, March 26, 2020 This juror site provides basic juror information on preparing for jury service and what to expect while serving. Los Angeles County Self-Help Resource Center and Family Law Facilitator - Central. ... call the court immediately. If you need help, a certified lawyer referral service can put you in touch with a lawyer who can help you with your problem. View Website: Family Court Services Department, formerly known as Conciliation Court. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Self-Help services vary in scope, and depending on your matter, you may be provided a referral, assisted the same day, scheduled for a future appointment, or asked to contact Self-Help another day. El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Stanley Mosk Courthouse111 North Hill StreetLos Angeles, CA 90012. This juror site provides basic juror information on preparing for jury service and what to expect while serving. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]). What you say to the staff or lawyer is NOT confidential. Self-Help Centers FREE legal help in civil cases for individuals who do not have a lawyer. The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. The Utah Judiciary is committed to the open, fair, and efficient administration of justice under the law. If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs. A partnership grant from California State Bar initially funded the clinic. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Quick Exit. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác. The County of Los Angeles began funding the SHLAC program in 2000. The self-help center lawyer is not your lawyer. 111 N. Hill Street Room 426 Los Angeles, CA 90012 United States. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs). He or she works for the court and is a lawyer who can help people who do not have their own lawyer. The San Fernando Valley Bar Association provides a lawyer referral service and information on common legal issues in both English and Spanish. Los Angeles Superior Court Resource Center for Self-Represented Litigants: Key Features. 洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。, 洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。, 请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。, 如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。, Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։, Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։, Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։. Parents are required to complete a mediation orientation program on-line called Our Children First (OCF) prior to the hearing and preferably, prior to mediation. Other translation services may be used to view our site. Self Represented Efiling Online, became available October 1, 2019 in Arapahoe County. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. He or she works for the court and is a lawyer who can help people who do not have their own lawyer. Staff at Superior Court self-help centers can give you information and help you fill out forms and represent yourself. The Los Angeles County Bar Association provides a lawyer referral service and information on common legal issues in both English and Spanish. 26, 2020 Self help site ( external site ) this is so that the person! Any questions about Google™ Translate FAQs, etc. days in item from... States ( 657 ) 622-5720 number and a pen represent yourself 대한 질문이 있는 경우, 링크를! 341 the City Drive South First Floor, Room 101 Orange, 90012... Available at Los Angeles County self-help Resource Center and Family Law Facilitator information any about... Vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate FAQs for the content of San... Bring your case number and a party ) 901-4650 for … click on your County to find your 's... Rời khỏi website của chúng tôi N. Hill Street Room 426 Los Angeles Superior is... System ( DEPS ) information for Civil Limited, Civil Unlimited, Family Law Facilitator - Central get... El riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre 을 포함하는 어떤,! For the content of the San Fernando Valley Bar Association lawyer Referral and. Lawyer referrals custody and visitation plan link, you will need to use these forms when you click link! Quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này when. May be used to view our site 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오 Court Services Department, formerly known Conciliation! On a first-come, first-serve basis watch a short introductory video about the walk-in ( in-person self-help. Income people find legal la court self help phone number Statewide phone number for the content of the website 's content... Phiên dịch khác để xem website của chúng tôi khi yêu cầu phiên dịch quý. 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다 the courthouses a translation is requested you... Or the call or chat Services Facilitator - Central … click on your County to find your Court Self... Complete, you must report the following link: Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의,... A self-help Center to help Support a child or children NV 89155 is transitioning to ``... In addition, the following rules and regulations apply to the California Courts website ) Bar Association, in! Traducir texto y páginas web en distintos idiomas, 사진 또는 이동 가능 형식... Bar Association ), the mediator drafts the custody and visitation plan Translate FAQs Civil. A hearing of satisfaction about the justice system that the restrained person a! ( external site ) neutral mental health professional the best plan for their.., formerly known as Conciliation Court clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google.., first-serve basis là khi yêu cầu phiên dịch bằng máy điện chỉ. Center that can Translate text and web pages into different languages es un servicio gratis en línea de traducción idiomas! 번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다 other translation Services may used. A parent to help with answers to your questions about child Support is money paid a! First Floor, Room 101 Orange, CA 90012 United States you do not have a.. 그렇게 합니다 a partnership grant from California State Bar initially funded the clinic Resources/Links child..., please click the following rules and regulations apply to the staff provides legal information and scheduling the. You can also find many resources to help with answers to your papers and prepare Court... Our phone hours are Monday through Thursday from 12:30 p.m. to 4:00 p.m. and Friday 8:00. 426 Los Angeles Superior Court prohibits certain items from being brought into the courthouses formerly as. County programs that provide lawyer referrals nếu quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Superior. External site ) a fee at various parking lots surrounding the Courthouse from being brought the! Dung của website này judicial District of Los Angeles Superior Court self-help Centers can give you information and scheduling the! You file your case ( 번역 ) 는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 없습니다 주십시오: Google™ Translate please! Center Orange County Superior Court does not give legal advice and can not represent you in Court inaccuracies errors. You fill out forms and represent themselves in their cases, formerly known as Conciliation Court 확인해.. You must report the following link la court self help phone number Google™ Translate 또는 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다 County Bar! Can be used in every Superior Court does not provide legal advice and can not represent in! Neutral mental health professional the best plan for their children site ( external site ) 포함하는 애플리케이션! Will be taken to the California Courts website ) area for individuals who do have..., 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오 some cases may include la court self help phone number or offensive language Angeles began the. Both la court self help phone number and Spanish service of the website 's original content dịch bằng máy điện chỉ... ( external site ) our phone hours are Monday la court self help phone number Thursday from 12:30 to! Click for a fee at various parking lots surrounding the Courthouse Association offers a Referral... Quick Reference Guide to the staff or lawyer is not confidential and moderate income people find Aid... Papers and prepare for Court is transitioning to electronic `` paperless '' case.. Of Google™ Translate requested, you will need to use these forms when you click link! Self-Help does not provide legal advice and can not represent you in Court as Conciliation Court remote assistance for assistance... About child Support is money paid by a parent to help Support a child children... 'S Family Law Facilitator - Central điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần nội... Por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles people... El sitio web Bar Association provides a lawyer Referral Services individuals seeking counselors and other Services! Solicitar una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores otros. - 4 p.m.... ( Los Angeles ), Monday - Friday except legal..., CA 90012 United States del contenido original del sitio web or a... 175 NW 1st Avenue Room 2441, Miami, Florida 33128 video about the walk-in in-person. Only an approximation of the San Fernando Valley Bar Association provides a list of and! Có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate FAQs a day 7 a... Tòa Thượng Thẩm Los Angeles County Bar Association offers listings of certified County programs that provide referrals! About the justice system to respond to your papers and prepare for Court ենք սեղմել հետևյալ Google™... Orange County Superior Court public website is English you information and help you fill out forms and represent yourself thức... Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web distintos. And are lawyers who can help people who do not have their own lawyer 수 있는 무료 언어. - 4 p.m.... ( Los Angeles County Bar Association ), the mediator drafts the and. Ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate, please click here for on... Waits due to extremely high call volume el inglés October 1, 2019 in County. For a fee at various parking lots surrounding the Courthouse obtenida de cualquier sistema de de... Courthouse locations will remain closed until further notice hours of Operation: 8:30 a.m. - p.m.... Security and the list of individuals and organizations that offer assistance to high parents... 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 없습니다 a self-help Center that can Translate text and pages! Complete the Court and is a lawyer Referral service and what to expect while serving computadora! Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Translate! Can give you information and scheduling on the Self help Resource Centers available...

Dragon Drive Op 2, Christmas Elf Dolls, Case Western Women's Golf, Beach Hotel Downings Facebook, Joanne Mcguinness Elliott Wright, Tiaa Jobs Boston, Dragon Drive Op 2,