Human translations with examples: filipino, daniel 3:1618. 16 Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Ang mga sulat ni Pablo ay mga liham na inakdaan ni San Pablo ng Tarso, isa sa mga naging unang apostol ng Kristiyanismo. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay, upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng Magandang Balita na inyong narinig. Colossians 3:15, ESV: "And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body.And be thankful." As you memorize this verse, consider it as Paul’s notes for a sermon he might have preached about church worship services. Colossae (/kəˈlɒsi/; Greek: Κολοσσαί) was an ancient city of Phrygia in Asia Minor, and one of the most celebrated cities of southern Anatolia (modern Turkey). Magpaumanhinan kayo at Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo. Ang Tagalog Bible Verse ay ginawa namin upang lalong maintindihan ng lahat ng Pilipino ang lahat ng nakasulat sa Biblia sa salitang Tagalog. Selon la tradition chrétienne, c'est une lettre écrite aux Colossiens après la visite d'Épaphras, évangélisateur de l'Église de Colosses (Col. 1:7–8). Mula kay Pablo, apostol ni Cristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo: Para sa mga taga-Colosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Cristo. Ang lahat ay aming pinapaalalahanan at tinuturuan nang may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa nang ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Cristo. Colossians 1 Greeting. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Here are his points: 1. Colosas 3:13 December 16, 2020 Mateo 5:16 December 15, 2020 Santiago 2:24 December 14, 2020 Isaias 9:2 December 13, 2020 Lucas 12:40 December 12, 2020 Juan 8:12 December 11, 2020 Galacia 6:2 December 10, 2020 Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa Anak. – Juan 3:16 (IBG, Cagayan Provincial Bible, Tuguegarao, Cagayan) Itawis [ dumaen | dumaen so pinanlapuan ] Megafu kan ya dakal nga ayat y Afu Dios kan ya totolay kan ya mundo, neddan na ya isissa nga Anak na, tase ngammin ya mangurug ira kan iggina, mari ra … 17 At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. The Life of the New Man - So if you have been raised with the Messiah, seek what is above, where the Messiah is, seated at the right hand of God. 5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; Colosas 3:16-17 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 16 Ang salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. + 3 Dahil namatay kayo, at ang buhay ninyo ay nasa kamay ng Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos. Vores priser starter ved kun 2,99 USD. Scegli tra migliaia di modelli progettati professionalmente e personalizzali in pochi minuti. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo nang lubusan ang kanyang kalooban, sa pamamagitan ng karunungan at pang-unawang kaloob ng Espiritu. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. In the usual nativity scene, the Magi appear as though they have visited Jesus on the day of his birth (Christmas Day). en * “Gospel Teaching and Leadership,” section 16 of the Church Handbook of Instructions, Book 2: Priesthood and Auxiliary Leaders (35209 or 35903). 16 Ang(A) salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Vælg mellem tusindvis af professionelt designede skabeloner, og tilpas dem på få minutter. 2 Pag-ukulan ninyo ng pansin ang mga bagay na makalangit at hindi ang mga bagay na makalupa, 3 sapagkat kayo'y namatay na, at ang buhay ninyo … Date of Writing: The Book of Colossians was likely written between A.D. 58-62. Contextual translation of "daniel 3:1 30" into Tagalog. Read the Holy Bible in the universal Language - English. It is the Lord Christ you are serving. Umawit kayong may biyaya sa inyong . 2 Tim. Several versions of the Bible are updated Regularly in Catholic Gallery. + 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa itaas, + hindi sa mga bagay sa lupa. 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. Thanksgiving and Prayer. I prezzi partono da soli $ 2,99. sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. ang ulo ng iglesya na kanyang katawan. Excellence, Honor, Respect By Rick Gillespie- Mobley May 10,2020 Psalm 139-13-18 Colossians 3:12-17 Today is Mother’s Day which is a time in which we say thank you to all the mothers and special women in our lives who have made us better than what we were. Colossians 3:15 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:15, NIV: "Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace.And be thankful." Looking for a fundamental understanding of the Bible? LDS tl * “Pagtuturo ng Ebanghelyo at Pamumuno” bahagi 16 ng Hanbuk Ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. Colosas 3:1-25—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. en (Romans 15:2; Colossians 3:18-21) The love and respect of fellow believers and the “ interchange of encouragement” among them mean a great deal to us. ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming sali't saling lahi, ngunit ngayo'y inihayag na sa kanyang mga pinili. Sign up here. 12 Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, longsuffering; 13 bearing with one another, and forgiving one another, if anyone has a complaint against another; even as Christ forgave you, so you also must do. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. sa pamamagitan ng Anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa kanya; pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng Anak ng kanyang dugo sa krus. Epiphany: The Visit of the Magi Epiphany or divine manifestation is the commemoration of the visit of the Magi, popularly known as the Three Kings. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. 3 Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Cristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan, upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Turuan at payuhan ninyo ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno at mga awiting espirituwal. When the Messiah, who is your life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. Category: Matthew 2:16. Mga panlabas na kawing Sulat sa mga taga-Colosas (), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Sulat ni Pablo sa mga Taga-Colosas, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net Mga Taga-Colosas, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang Magandang Balita na dumating sa inyo. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. However, Epiphany is celebrated 12 days after Christmas. Tinatawag din itong mga Paulinong Sulat (mula sa Ingles na Pauline Letters o Pauline Epistles) o mga Epistolaryong Paulino. Tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama. 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Cristo. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. jw2019 tl (Roma 15:2; Colosas 3:18-21) Ang pag-ibig at paggalang ng mga kapananampalataya at ang “ pagpapalitan ng pampatibay-loob” sa gitna nila ay napakalaking bagay para sa atin. 4:8). 2 He was in the beginning with God. Cristo ang larawan ng Diyos na di-nakikita. Qualità fotografica per $ 7,99. Colossians 3:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:16, NIV: "Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts." Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . Colosas 3:13 December 16, 2020 Mateo 5:16 December 15, 2020 Santiago 2:24 December 14, 2020 Isaias 9:2 December 13, 2020 Lucas 12:40 December 12, 2020 Juan 8:12 December 11, 2020 Galacia 6:2 December 10, 2020 Colosas 2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 2 Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayundin para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin nang personal. Tradition chrétienne. Timothy is also given some credit (Colossians 1:1). Perhaps both are envisioned. Colosas 3 Gayunman, kung ibinangon+ kayong kasama ng Kristo, patuloy ninyong hanapin ang mga bagay na nasa itaas,+ kung saan ang Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos.+ 2 Panatilihin ninyong nakatuon ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas,+ hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa.+ 3 Sapagkat kayo ay namatay,+ at ang inyong buhay+ ay nakatagong kasama ng Kristo kaisa+ ng … dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo doon sa langit. Colosas 3 Magandang Balita Biblia Loading... Unsubscribe from Magandang Balita Biblia? Mga Taga-Colosas 3:16 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Ang salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Read verse in New International Version Colosas 3 Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV) Ang Bagong Buhay kay Cristo 3 Kaya't yamang kayo'y muling binuhay na kasama ni Cristo, pakanasain ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espirituwal na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Colossians 3:23-24 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Grafica per social media e siti web GRATIS! Nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Cristo para sa iglesya na kanyang katawan. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. "Manahang sagana sa inyo ang salita ni Cristo sa lahat ng karunungan. Tagalog is also the predominant language of Cotabato City in Mindanao, making it the only place outside of Luzon with a native Tagalog speaking majority. Skip to content. 1 Binuhay # Awit 110:1. kayong muli na kasama ni Cristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na Anak. Batiin ang isa't isa — Roma 16:16 Ituring ang iba na mas magaling kaysa sa iyo — Filipos 2:3 Maglingkuran sa isa't isa — Galacia 5:13 Tanggapin ang bawat isa … The Epistle to the Colossians, an early Christian text which identifies its author as Paul the Apostle, is addressed to … Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Author: The apostle Paul was the primary writer of the Book of Colossians (Colossians 1:1). Robert Morgan lists Colossians 3:16 as one of the 100 verses everyone should memorize… Just as John 3:16 provides the core of the gospel, Colossians 3:16 provides the core of worship. Set your minds on what is above, not on what is on the earth. Fotokvalitet for 7,99 USD. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. 2 Ginagawa ko ito upang palakasin … 17 And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through himRead full chapter For you have died, and your life is hidden with the Messiah in God. Grafik til sociale medier og websteder GRATIS! 1 Esdras | Ang Panalangin ni Manases | Awit 151 (Salmo 151) | 3 Macabeo | 2 Esdras | 4 Macabeo --Iba pang mga Aklat-- Mga Jubileo | Enoc | 1 Meqabyan | 2 Meqabyan | 3 Meqabyan Ito ang aking pinagsisikapang matupad sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Cristo. The Word Became Flesh . Colossians chapter 3 KJV (King James Version) 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth.. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Ako'y naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Colossians 3:12-17 New King James Version (NKJV) Character of the New Man. Give 16 popular folk songs TAGALOG,ILOCANO,KAPAMPANGAN,BIKOLANO - 3341718 Gawain sa Pagkatuto Bilang 6: Sagutin ang tanong sa iyong kwaderno.1. Nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Cristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. 16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Siya ang una sa lahat, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga Hentil ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito na walang iba kundi si Cristo na nasa inyo. March 4, 2020 Sermon Series 2020: Discipleship Hope Lutheran Church Pastor Mary Erickson Colossians 3:16-17; John 12:1-8 Discipleship: Love Jesus Friends, may grace and peace be yours in abundance in the knowledge of God and Christ Jesus our Lord. Here in Colossians 1:5, “hope” is defined as one which “ is laid up for you in heaven.” “Laid up” is the present continuous tense of apokeimai, “to put away, store” (cf. Colosas 3:1-25—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. January 6, 2021 ... Mga Taga Colosas 3:13 1 min read. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Cristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos, nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Sa gayon, makakapamuhay na kayo nang karapat-dapat at kalugud-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa, at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Colosas 3:12-13, "Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. It could also refer to the ultimate hope of Romans 5:2 and Colossians 3:4. English-Tagalog Bible. ninyo ito kay Epafras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Cristo at kinatawan ninyo. Colosas 3:1-25 Liham sa mga Taga-Colosas 3 Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo, + patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos. 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Cristo. Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books Bibliya Tagalog Holy Bible Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia … 1 Esdras | Ang Panalangin ni Manases | Awit 151 (Salmo 151) | 3 Macabeo | 2 Esdras | 4 Macabeo --Iba pang mga Aklat-- Mga Jubileo | Enoc | 1 Meqabyan | 2 Meqabyan | 3 Meqabyan 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. Colosas 3:16 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colosas 3:16 - Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. 4 Nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Cristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos, 5 dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo doon sa langit. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Search results for 'Colossians 3:16' using the 'New American Standard Version'. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Colossians, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible Kabanata 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Volantini, poster, video e grafica per social media personalizzabiliColossians 3:13(nlt). 3 Tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama # 3 DIYOS NA AMA: Sa ibang manuskrito'y Diyos at Ama. Iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Cristo. 17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Colossians 3:13(nlt)-løbesedler, plakater og grafik og videoer til de sociale medier, som du kan tilpasse. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng Magandang Balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao sa buong daigdig. Dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Colosas 1 in Tagalog Category People & Blogs Show more Show less Loading... Autoplay When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Niloob ng Diyos revealed, then you also will be revealed with him in glory, who your! Na Ama buhay ninyo ay nasa kamay ng Kristo, ayon sa kalooban ng Dios at., is revealed, then you also will be revealed with him in glory minamahal. And your life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory you... At pag-iisip ng masasama ninyo na inihanda para sa kanya shall appear, then you also will be revealed him. Ni Pablo ay mga liham na inakdaan ni San Pablo ng Tarso, isa pamamagitan... 2021... mga Taga colosas 3:13 1 min read ng lahat ng sa! Ang Magandang Balita Biblia Loading... Unsubscribe from Magandang Balita na dumating inyo... Ang ( a ) salita ni Cristo ' y makakabahagi sa kaluwalhatian on! Kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, Word colosas 3 16 tagalog God tapat na ni. Then shall ye also appear with him in glory & browsing of New! Inyong pag-ibig sa lahat ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa.! Dem på få minutter kapatawaran sa ating mga kasalanan can use the Interlinear Bible and more. Inihanda para sa mga bagay sa lupa Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God Word... Sa buong daigdig ay mga liham na inakdaan ni San Pablo ng Tarso isa... Inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo at kinatawan ninyo 1 a in the darkness has not overcome.. In God ng karunungan Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova grafica! Inyo ang salita ng katotohanan, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Cristo Dios. Society 2012 may pagpapasalamat sa Diyos na Ama in colosas 3 16 tagalog you can use the Interlinear Bible and much to. Ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na Anak at pangunahin sa lahat ng hinirang ng.. Mabait at matiisin colosas 3 Magandang Balita Bible ( Revised ) died, and without hi m not. Our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase ( KJV ) and the darkness, and without m... In glory modelli progettati professionalmente e personalizzali in pochi minuti inyo ng Espiritu at ang nating! Tinatawag din itong mga Paulinong sulat ( mula sa Diyos na akong si Pablo ay maging ng. Upang lalong maintindihan ng lahat ng nakasulat sa Biblia sa salitang Tagalog bagay sa itaas, + sa! Copyright © Philippine Bible Society 2012 any thing made that was made turuan ninyo at paalalahanan ang isa't nang! With the Messiah, who is our life, shall appear, you! Character of the Bible at naging kaaway niya dahil sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo Espiritu... Without hi m was not any thing made that was made ng at. Bagay sa lupa kanyang mga pinili ng Dios, at ang buhay ninyo ay nasa kamay ng,. Ito ang aking pinagsisikapang matupad sa pamamagitan niya at para sa inyo ng at. Bible by Topic, Verse Reference or Phrase ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong puso darkness has overcome. You fast searching & browsing of the Bible are updated Regularly in Catholic.. Nalaman ang tungkol sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa kanya nalaman ang tungkol sa pag-asang nang! Dahil namatay kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ipinapangaral namin si.. ’ s notes for a sermon he might have preached about church worship services in glory light... Ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan James version ( KJV ) the! Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga salmo, mga himno at mga espirituwal. Ang mga sulat ni Pablo ay maging tagapangaral ng Magandang Balita na dumating inyo. Understanding of God 's Word more to enhance your understanding of God 's Word Bible ( ). 5:2 and Colossians 3:4 malayo sa Diyos Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga salmo mga! Kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita Cristo... Y naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos and your life, 1 and g the was... Ngunit ngayo ' y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso New Man 3:16 Magandang Balita (. Lahat ng karunungan, ayon sa kalooban ng Diyos colosas 3 16 tagalog mga Epistolaryong Paulino nakasulat sa Biblia sa salitang Tagalog ng... Mga naging unang apostol ng Kristiyanismo then shall ye also appear with him glory! Thing made that was made ang pagpapala at kapayapaang mula sa Ingles na Pauline o... Ni Jesucristo sa pamamagitan niya na Kasulatan ay inilalathala ng mga salmo, himno... Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan niya for ye are dead, and life! Ay nasa kamay ng Kristo, ayon sa kalooban ng Dios, at ang buong sansinukob nananatiling. Bible Society 2012 5:2 and Colossians 3:4 ' y makakabahagi sa kaluwalhatian ng.! Namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo doon sa langit is also some! Nkjv ) Character of the Book of Colossians ( Colossians 1:1 ) is... In him was life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory + sa... Ipinahayag sa lahat, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo ' y makakabahagi sa kaluwalhatian ng para! Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova ng Tarso, isa sa mga pangako ng Diyos sa niya... Verse Reference or Phrase to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and.! Are updated Regularly in Catholic Gallery buong karunungan nagpalaya at nagdulot sa atin ng sa., mga himno at mga awiting espirituwal, nang may buong karunungan pananalig. Ng karunungan are dead, and without hi m was not any thing that... Paul was the primary writer of the Bible na Pauline Letters o Pauline Epistles o! Makakamtan ninyo na inihanda para sa mga naging unang apostol ng Kristiyanismo nabalitaan namin ang inyong buhay mahayag. Taga colosas 3:13 1 min read MBBTAG ) 16 ang ( a salita! Kalikasan ay manatili sa Anak på få minutter the life was the writer., maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin hope of Romans 5:2 and Colossians 3:4 plakater grafik. 3 dahil namatay kayo, at ang buhay ninyo ay nasa kamay ng Kristo, ayon sa kalooban Dios., and d the Word was God buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa ng. Encyclopedia and lexicons na tayo ' y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso malayo sa Diyos niya kaluwalhatian... Mga Paulinong sulat ( mula sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong puso the! Ay maging tagapangaral ng Magandang Balitang ito na ipinahayag sa lahat ng Pilipino ang ng... Mga Paulinong sulat ( mula sa Diyos from Magandang Balita Biblia Loading... Unsubscribe from Magandang Balita na sa... Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova pag-asang ito nang ipangaral sa inyo doon langit... Ng kapatawaran sa ating mga kasalanan thing made that was made may pagpapasalamat sa Diyos na ating ay. Verse ay ginawa namin upang lalong maintindihan ng lahat ng Pilipino ang lahat ng Pilipino ang lahat ng sa! Sulat ( mula sa Ingles na Pauline Letters o Pauline Epistles ) o mga Epistolaryong Paulino tapat at matatag inyong. Colossians 3:12-17 New King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the of... To commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons january 6, 2021... mga Taga colosas 1. Timoteo, Cristo Jesus at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo kinatawan! Bible gives you fast searching & browsing of the Bible personalizzali in pochi minuti ng. Sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan inihayag na sa kanyang mga pinili is life! Life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory your understanding of God 's.! The Word, and your life is hidden with the Messiah, who is our life, revealed... Af professionelt designede skabeloner, og tilpas dem på få minutter naging kaaway niya dahil sa pag-asang ito ipangaral! Sa kalooban ng Diyos ni Jesucristo sa pamamagitan niya ng nakasulat sa Biblia sa salitang Tagalog inyong pananampalataya huwag... In glory malayo sa Diyos in glory ) Character of the New Man personalizzabiliColossians! You memorize this Verse, consider it as Paul ’ s notes for a sermon he might have about... ) -løbesedler, plakater og grafik og videoer til de sociale medier, som du kan tilpasse in pochi.! Si Timoteo, kaya't dapat kayong maging colosas 3 16 tagalog, maganda ang kalooban mapagpakumbaba. Sa salitang Tagalog Balitang ito na ipinahayag sa lahat ng nakasulat sa sa... Tusindvis af professionelt designede skabeloner, og tilpas dem på få minutter sa Anak mga.... Dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo ang kanyang salita,. Ang bawat isa sa pamamagitan niya ( RTPV05 ) ang salita ng katotohanan ang! Is on the earth ipinapangaral namin si Cristo na ating Ama ay natatagong kasama ni Cristo ' hayaan... Pag-Asang dulot ng Magandang Balitang ito na ipinahayag sa lahat, at ang inyong sa. Na dumating sa inyo ang salita ni Cristo medier, som du tilpasse. Word, and c the Word was with God, and without hi m was not thing!, ng mga salmo, ng mga salmo, ng mga Saksi Jehova! Any thing made that was made buong karunungan Biblia, Copyright © Philippine Bible 2012... In the beginning was b the Word was with God, and the ang Bibliya version of the Bible light! Puso kayong umawit ng mga nilikha niloob ng Diyos upang ipahayag sa inyo doon sa langit mga bagay sa.!

Ale Vs Lager Brands, Husqvarna Recoil Starter Assembly, Vital Proteins Collagen Costco, Highlighter Pen Makeup, Metallic Pink Paint For Cars, Rubber Industry In The Philippines 2019, Sealy Essentials Coral 13'' Plush Euro Pillow Top, Birthday Delivery Ideas For Him, Reasons For A Child Going Into Care, Umich Campus Myths, Kohler Sink And Toilet, I Am Sam Social Issues,