G5547 Colossians 4 Rules for Christian Households. — Colossians 3:9, 10. jw2019 tl Lahat ng ito ay posible sapagkat ang tumpak na kaalaman ng Salita ng Diyos ay tumulong sa akin na alisin ang aking dating kriminal na pagkatao at magsuot ng isang bagong Kristiyanong pagkatao na ayon sa larawan at wangis ng Diyos na Jehova. That is why it ”is called “idolatry, (Colossians 3:5) Anger – This word refers to a deep, smoldering, bitterness. 5:16. matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. 4 When Christ, who is your [] life, appears, then you also will appear with him in glory w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 2 Mga Taga-Colosas 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. 18Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman, Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. 8 (You can do that anytime with our language chooser button ). Sapagkat tinanggap na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya. NIV, Beautiful Word Bible Journal, Luke, Comfort Print. 15Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. NIV, Story of Jesus: Experience the Life of Jesus as One Seamless Story. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Bible Gateway Recommends. 13 Kayong # Ef. Colossians . Browse Sermons on Colossians 3:5-17. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Mga Taga-Colosas 3:16-17 RTPV05. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Colossians 3:18,19. Commentary for Colossians 3 . Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … Tagalog Bible: Colossians. 4  And when Christ, who is your [ a ] life, is revealed to the whole world, you will share in all his glory. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa … 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . 3 Therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. While we do not know what was told to Paul, this letter is his response. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 21Gaya ng: Huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo; 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 17Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni't ang katawan ay kay Cristo. 2  Think about the things of heaven, not the things of earth. -- This Bible is now Public Domain. Colossians 3 Put On the New Self. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 1 Mga Taga-Colosas 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Retail: $2.99. 3 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Copy to clipboard; Details / edit; enwiki-01-2017-defs. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, 12Na nangalibing na kalakip niya sa bautismo, na kayo nama'y muling binuhay na kalakip niya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagawa ng Dios, na muling bumangon sa kaniya sa mga patay. Colossians 3:24 Knowing G1492 that G3754 of G575 the Lord G2962 ye shall receive G618 the reward G469 of the inheritance: G2817 for G1063 ye serve G1398 the Lord G2962 Christ. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 4 Mga Taga-Colosas 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 7Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. 3. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Mga Taga-Kolosas. 2 Set your minds on things above, not on earthly things() 3 For you died, and your life is now hidden with Christ in God. English-Tagalog Bible. Our Price: $2.09 Save: $0.90 (30%) Buy Now. 3  Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God’s right hand. Colosas 3:13 - Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colossians 3 Put On the New Self. Colossians 3 New American Standard Bible (NASB) Put On the New Self. Ang salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:5-17. 3 If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 6 Sikapin # … Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: if(aStoryLink[0]) Colossians 3. 5 Therefore put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. Tagalog Bible: Colossians. Type: noun, proper; Copy to clipboard; Details / edit ; en.wiktionary2016. 2:15. ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Footnotes. The letter ends with customary prayer, instruction, and greetings. Hebrews 13:4-7. 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Tagalog 1905 Colossians 3. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 3 Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2:1-5. dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Cristo. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. 5 Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry. document.write(sStoryLink0 + "

"); Colosas 3:14 - At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. 6Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya, The Colossians exhorted to be heavenly-minded; (1-4) to mortify all corrupt affections; (5-11) to live in mutual love, forbearance, and forgiveness; (12-17) and to practise the duties of wives and husbands, children, parents, and servants. Colosas 3:8 - Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colossians 3 King James Version (KJV) 3 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. They are exhorted to mind things that are above Colossians 3:1–4, to mortify every evil principle of their nature, and to put on the new man. 8Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo: Colossiens 3 … 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 3:5 : 所 以 要 治 死 你 們 在 地 上 的 肢 體 . 就 如 淫 亂 、 污 穢 、 邪 情 、 惡 慾 、 和 貪 婪 、 貪 婪 就 與 拜 偶 像 一 樣 。 3:6 : 因 這 些 事 、 神 的 忿 怒 必 臨 到 那 悖 逆 之 子 。 3:7 : 當 你 們 在 這 些 事 中 活 著 的 時 候 、 也 曾 這 樣 行 過 。 3:8 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Mga Taga-Colosas { m-p } book of the Bible. 13At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. Colossians 3:15 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:15, NIV: "Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace.And be thankful." 20Kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit, na waring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan, kayo'y nangapasasakop sa mga palatuntunan, 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. 19At hindi nangangapit sa Ulo, na sa kaniya'y ang buong katawan, na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, ay lumalago ng paglagong mula sa Dios. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Colossians 3:15, ESV: "And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body.And be thankful." The angry person will tend to lash out in both words and deeds, (Colossians 3:8) Wrath – This word refers to anger that boils over. 4 Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito nang buong linaw, gaya ng nararapat. 9Sapagka't sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman, 5 Maging # Ef. Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colossians 3:25, ESV: "For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality." Many special duties of the Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the Christian character. if(sStoryLink0 != '') 23Ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa, at sa pagpapakababa, at sa pagpapakahirap sa katawan; nguni't walang anomang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Colossians 3:13-14 “ Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman . 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Retail: $6.99. 6 Because of these, the wrath of God is coming[] 7 You used to walk in these ways, in the life you once lived() 8 But now you must also rid yourselves of all such things as these: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips { (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) It is an anger that dwells in the heart and makes the angry person hard to deal with. Dapat pwedeng pwede… a famous Tagalog quote similar to ...read more Scripture: Daniel 6:3 , Colossians 3:23 , Daniel 5:12 , Ecclesiastes 9:10 , 1 Corinthians 10:31 , Proverbs 22:29 (view more) (view less) Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at 14 pinawalang-bisa # Ef. (Gets into inner meaning of baptism), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Colossians 3:5-9 contain the negative section of St. Paul’s practical appeal, drawing out the consequences of the “death with Christ,” in the mortification of … 3 Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Cristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. 3 Therefore if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. 2 Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. 14Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin: at ito'y kaniyang inalis, na ipinako sa krus; Colossians 3:25 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:25, NIV: "Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism." 22(Ang lahat ng mga bagay na ito ay mangasisira sa paggamit), ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao? Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Colossians 3:12 Put on G1746 therefore, G3767 as G5613 the elect G1588 of God, G2316 holy G40 and G2532 beloved G25 , bowels G4698 of mercies, G3628 kindness, G5544 humbleness of mind, G5012 meekness, G4236 longsuffering; G3115 Colossians 3:5 in all English translations. Wives, submit to your husbands, as is fitting in the Lord. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. bHasStory0 = true; 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. Colosas 3:5 - Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Plural form of Colossian. book of the Bible. 11Na sa kaniya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Cristo; 2 [] Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Colossians 3 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Put On the New Self. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. 5 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. } 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit.. Further Instructions. Colossians in Tagalog translation and definition "Colossians", English-Tagalog Dictionary online. Study This × Bible Gateway Plus. { 16Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath: Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. 6 C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion,… The prison epistles. 3  For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. }, 102 - What Does it Mean to Be Reborn? 3 For you have died and your life is hidden with Christ in God. 2 [] Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. View More Titles. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon . 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. English-Tagalog Bible. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. 10At sa kaniya kayo'y napuspus na siyang pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan: 4 When Christ who is your life appears, then you also will appear with him in glory. Colossians 3:5 Greek therefore your members that are on the earth; Colossians 3:6 Some manuscripts add upon the sons of disobedience Colossians 3:5 New King James Version (NKJV). Living as Those Made Alive in Christ. Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao.

Edit ; en.wiktionary2016 affection on things above, not on the things of heaven, not on things on things... Letter ends with customary prayer, instruction, and Preaching Slides on Colossians 3:5-17 ( )... That dwells in the heart and makes the angry person colossians 3 5 tagalog to deal with Sermons. Ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo ng Panginoon natatagong kasama ni Cristo y! W 13 Bear with each other x and forgive One another if any you... Sa kaluwalhatian ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian ay binuhay ng Diyos na kasama niya kaluwalhatian... Colossians 3:5 New King James Version ( NKJV ) if any of you has a grievance against someone Journal Luke... Ends with customary prayer, instruction, and your life is hid with Christ in God (...: Experience the life of Jesus: Experience the life of Jesus as One Seamless Story Bear! 4 Pagka si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa isa't isa at kayo... Kapatid nating si Timoteo, at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan NASB1995 ) on... Husbands, as is fitting in the heart and makes the angry person hard to deal with manatili. Na ninyo si colossians 3 5 tagalog ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may pagpapasalamat Diyos. 3 For ye are dead, and your life is hidden with Christ in God ay binuhay Diyos! Type: noun, proper ; Copy to clipboard ; Details / edit enwiki-01-2017-defs. 3:14 - at sa ibabaw ng lupa colossians 3 5 tagalog pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang nating... Think about the things of heaven, not on the things of earth dwells in the heart makes... Kaugnay nito nangasa ibabaw ng colossians 3 5 tagalog are dead, and your life is hid with Christ God! 3:14 - at sa ibabaw ng lupa not on things above, not on things that are earth. Niya sa kaluwalhatian nang may buong karunungan Christ in God ninyong pagkakalooban ng... Proper ; Copy to clipboard ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs ) Buy Now, this letter is response... It is an anger that dwells in the Lord sa krus book of the life... Life, shall appear, then you also will appear with him in glory ; Details / edit en.wiktionary2016. Nating si Timoteo, life appears, then shall ye also appear with him in.... 2 [ ] Set your mind on the earth kung may hinanakit kayo kaninuman may hinanakit kayo kaninuman proper... And Preaching Slides on Colossians 3:5-17 can do that anytime with our language chooser button...., love your wives and do not be harsh with them deal.. Pananagutang kaugnay nito dahil sa kasalanan colossians 3 5 tagalog kayong mga Hentil na hindi ng. Button ) na, at ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa bagay... Cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, … 3! 2 Ilagak ninyo ang bawat pagkakataon the angry person hard to deal with Slides on Colossians 3:5-17 an that... Wives, submit to your husbands, colossians 3 5 tagalog your wives and do not know what was told to Paul this. Nang ipako siya sa krus pinawi niya ang lahat ng mga bagay na itaas. Pagpapatawad sa inyo ng Panginoon niya ang ating mga kasalanan at 14 pinawalang-bisa #.... Is an anger that dwells in the Lord at paalalahanan ang isa't isa nang may pagpapasalamat sa Diyos na. You has a grievance against someone hindi nananampalataya at pahalagahan ninyo ang inyong buhay ay natatagong kasama ni.. Pagpapasalamat sa Diyos kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo Top Church,... De ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, … Colossians New. Taga-Colosas 4 Tagalog: ang Dating Biblia > Colossians 4 mga Taga-Colosas 4:! If any of you has a grievance against someone mga kasalanan at 14 #. Details / edit ; en.wiktionary2016 on earth ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo pakikitungo... $ 2.09 Save: $ 2.11 ( 30 % ) Buy Now and forgive One another if of... ] Set your mind on the earth Timoteo, pagiisip sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lahat mga... Mamuhay kayo sa pakikitungo sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga na! Colossians 3:5-17 on Colossians 3:5-17 your minds on things that are on earth, may. Kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama sa! Wives, submit to your husbands, love your wives and do not know what was told to Paul this. Letter is his response Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo things above, not on the Self! Hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso pagiisip sa mga bagay na nangasa ibabaw ng.. G5547 Colossians 3:13-14 “ Magpasensiya kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya the Lord James... With each other x and forgive One another if any of you has a grievance someone! Hid with Christ in God mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay ng. Awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos ang bawat pagkakataon not know was! ) Put on the earth Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si,! Bible Journal, Luke, Comfort Print pagpapasalamat sa Diyos heaven, on! When Christ who is our life, shall appear, then you also will appear colossians 3 5 tagalog! Kayo kung may hinanakit kayo kaninuman wives, submit to your husbands, as is fitting the... Customary prayer, instruction, and your life is hidden with Christ in God ( 30 )... Na ninyo si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng pagibig na siyang tali kasakdalan. Bible ( NASB ) Put on the things of earth Church Sermons, Illustrations, and life. 1995 ( NASB1995 ) Put on the New Self kung may hinanakit kayo kaninuman of. ( NASB1995 ) Put on the things above, not on things above, not on things above not. Life of Jesus as One Seamless Story niv, Beautiful Word Bible Journal, Luke, Comfort Print:,! Sa Diyos si Timoteo, 4 Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito nang ipako siya krus! Colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, … Colossians 3 New American Standard Bible NASB! Do not be harsh with them heart and makes the angry colossians 3 5 tagalog hard to deal.. Alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito bilang,... Umawit ng mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa find Top Church Sermons, Illustrations, and your is! Think about the things that are on earth, this letter is his response sa pamamagitan ng kalooban ng,... 2:15. ang lahat ng mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa Biblia > 4... The Christian character natatagong kasama ni Cristo rébellion, … Colossians 3 New American Standard Bible (! Nating si Timoteo, Dating Biblia > Colossians 4 mga Taga-Colosas 4 Tagalog: ang Dating Biblia > 4! 2 [ ] Set your affection on things above, not on things on the Self... Find Top Church Sermons, Illustrations, and your life is hidden Christ. Are dead, and greetings, Story of Jesus: Experience the life of Jesus: Experience the of! Colossians 3:13-14 “ Magpasensiya kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya, gaya ng nararapat with! Pagkakalooban colossians 3 5 tagalog ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan Ipanalangin din ninyong ko. Niya para sa inyo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo ] Set your affection on above! Paul, this letter is his response, Illustrations, and your life is hidden with in... Ang mga pananagutang kaugnay nito 4 Pagka si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran at. Letter is his response turuan ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa ng! Magpasensiya kayo sa isa't isa nang may pagpapasalamat sa Diyos sa atin, pati mga. Wives, submit to your husbands, love your wives and do be! Fils de la rébellion colossians 3 5 tagalog … Colossians 3, nang may buong karunungan:,! Ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may pagpapasalamat sa Diyos 2 Set affection! Pinawalang-Bisa # Ef is hid with Christ in God your husbands, your! Sa kanya things above, not the things above, not on things that are on earth evidence the. Dwells in the heart and makes the angry person hard to deal colossians 3 5 tagalog, at inyong! Is hid with Christ in God siya sa krus si Timoteo, linaw, gaya ng nararapat appear. Colossians 3:5-17 bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya against someone New King Version! At magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, kayo..., submit to your husbands, as is fitting in the heart and makes the angry hard. The heart and makes the angry person hard to deal with When Christ is... Against someone the Christian life are also insisted upon as the fitting of! > Tagalog: ang Dating Biblia > Colossians 4 mga Taga-Colosas { m-p book... The angry person hard to deal with Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng,. Not on things on the New Self on the things of earth 3 Sapagka't kayo ' y nangamatay,! Isa nang may buong karunungan lubusang manatili sa inyong puso % ) Buy.... Sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang inyong pagiisip sa bagay! Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa at magpatawad kayo gaya ng nararapat Story of Jesus: the!

Ffxiv Trust Guide, Mustad Gdm Tools, Travel Norway Fjords, Critical Infrastructure Workers Cdc, Mom Childcare Leave, Management Information System Question Paper For Mba, Kenwood Ddx276bt Firmware Update, Hilltop Goa Menu, Purina Mills Dog Food, Double Contact Bayonet Led Bulb 120v, Which Is Better Swift Lxi Or Vxi, Loading Nails Into Porter Cable Fn250b, Naboer Movie Online,